Nieuw/New

vrijdag 22 februari 2008

Dobbelkinderen [Two of a Kind] Synopsis

Een gezonde tweeling wordt geboren in het beschaafde Westen. Deze twee-eiige Tweeling is verwekt bij een Nederlandse moeder aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, waarvoor zowel een Duits vader als een Joodse vader verantwoordelijk zijn. De moeder verlaat het duistere Europa en baart haar tweeling in de USA. Twee gezonde jongens, vrolijk en bereid het leven aan te gaan. Er is één maar: het is een Siamese tweeling. Ze delen één lichaam, met twee hoofden, twee gedachten, twee zielen.
De Tweeling vind zichzelf volstrekt normaal, maar de beschaafde wereld denkt daar anders over. Artsen en ethici staan klaar om in te grijpen. Dokter Salomo is altijd bereid een van de hoofden te amputeren. Maatschappij en kerk proberen de tweeling te scheiden. Is dit immers geschapen naar gods evenbeeld? De een ontplooit zich als wetenschapper, de tweede wordt verkoper van de betere occasions en samen overleven zij de maatschappij en haar vooroordelen. Totdat het tweesnijdende mes van de liefde zijn werk beter dreigt te doen dan Dokter Salomo ooit had gekund.

Two of a Kind
Healthy twins born in the civilized West. This twinsons is conceived by a Dutch mother on the eve of the Second World War, for which a German father and a Jewish father to be responsible. The mother escapes the dark Europe and gives birth to the twin in Emmaus, USA. Two healthy boys, cheerful and ready to go. There is but one: it is a Siamese twin. They share a body with two heads, two thoughts, two souls.
The Twins find themselves completely normal, but the civilized world thinks differently. Doctors and ethicists are ready to intervene. Dr Solomon is always one of the heads to amputate. Society and church to try to separate the twins. This is created in God image? One of the twins carries himself as a scientist, the second is seller of the better used cars, and together they survive the society and its prejudices. Until the two-edged knife of love is likely to work better than the scalpel of Doctor Solomon should ever had been possible.

Wanted


Lit. agent for USA, UK and Germany.